Prevádzka biliardovej sály ukončila svoju činnosť v poskytovaní služieb.